"ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ" ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ತುಂಬಿದ ಗೃಹ ಪ್ರದರ್ಶನ 

"ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ" ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ತುಂಬಿದ ಗೃಹ ಪ್ರದರ್ಶನ 

 ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್  ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಫಿದಾ 

 ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ 

 ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಚಿತ್ರ

Videonews